تیم مدیریت

رتبه مدیران گروه اولیه انجمن ها
Adminadministrator مدیران کل -
مدیران انجمن    
مدیر انجمنm1988 کاربران عضو شده همه انجمن ها
مدیر ارشدآرش کاربران عضو شده همه انجمن ها
مدیر گروهآشنا کاربران عضو شده همه انجمن ها
مدیر انجمنامیدوار کاربران عضو شده همه انجمن ها
cron